Mũ trùm đầu phòng sạch

  • Mã sản phẩm: 9-1038-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 492,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number (Color / Size): PA 1203 (White / M)
material: Prieta II (Polyester 100% (Conductive fiber 4.5 mm width woven))
2/3 tare boareless fabric fabric
Grade: Class 100
Food type
* You can add an optional mask (PA 2303 9-1039-01).