Mô hình robot điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-188-14
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 175,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product name: Petit Bracket L (Non-consolidated)
Specification: replacement/add-on parts