Miếng xốp silicone

  • Mã sản phẩm: 4-198-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 83,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Silicon, sponge (closed cell, breathless)
Thickness: 10mm
Heat resistance: Normal temperature maximum 250℃
Quantity: 1 piece
Model number: KG-48
Size (mm): 48 x 48 x 10