Máy ghi nhiệt độ

  • Mã sản phẩm: 62-5001-29
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 8,301,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Measurement range: Temperature/25 to 70 ℃ Humidity/0 to 99 %RH (-20 ℃ to 70 ℃)
Memory capacity: 8000 x 2
Communication method: Wireless LAN/USB
Size: 78 x 26 x 58mm
Power supply: AA size alkaline battery x 2 pieces (test attachment), AC adapter,
Accessories: Temperature and humidity sensor (SHA -3151) x 1 piece