Máy đồng hóa mẫu

  • Mã sản phẩm: 1-8505-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 1,529,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Electric blender
Rotation speed: 9000rpm (with no load)
Power supply: AA battery x 2 pieces (included for testing)
Model number: 23M
*Homogenizer is not included in the package.