Máy đo độ mặn

  • Mã sản phẩm: 3-9758-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 6,510,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Measurement item: Conductivity, TDS, salinity concentration ℃
Measurement range: Conductivity/0.0 to 20mS/cm, 3 ranges, TDS/0.0 to 1000 ppm and 0.1 to 10.0 ppt, salinity concentration/0.0 to 10.0 ppt, Temperature/0 to 60 ℃
Waterproof dust-proof: IP67
Size: 44 x 37 x 180mm
Weight : 180g (Including battery)
Power supply : AAA size battery x 4 pieces (test attachment)
Accessories: Sensor cup, neck strap, pouch