Máy bắt cố định sản phẩm

  • Mã sản phẩm: 7-2966-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 5,462,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model: B 503 MZ2 -15 M
Specification: body
Quantity: 1
Material : Fiberglass plastic (formalin-resistant solvent)
Accessories: Needle x 1 piece