Lục lăng TONE AS-03

  • Thương hiệu: TONE
  • Mã sản phẩm: 61-2378-66
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 49,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Width-across-flats Dimensions (mm): 3.0
Under Dimensions (mm): 20
Length (mm): 74
Mass (G): 6
Short Type
Special alloy steel (MASTER TOOL)
Country of origin: Japan
Weight: 6g
Manufacturer’s model number: AS03
CODE No.: 369-7541

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/61-2378-66/