Mạch điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-201-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 105,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: jumpers for breadboards
Size: 10.16 x 10.16 x 11.8mm
Electrical Specifications: MAX 12 V/3A