Mạch điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-201-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 240,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Terminal block for power supply connection
Size: 25.4 x 25.4 x 23.9mm
Electrical Specifications: MAX 13.2 V/0.5 A