Lưới nhựa

  • Mã sản phẩm: 3-8521-02
  • Quy cách (Đóng gói): 50 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 10,879,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Opening (μm): 1
Thickness (μm): 1060
Ventilation 125 Pa (mL/cm2/sec): 0.3
Quantity : 1 bag (50 pieces)
Material : PP (Polypropylene)
Size: φ100 mm