Linh kiện Máy chiếu sáng kỹ thuật số

  • Mã sản phẩm: 6-4047-11
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 6,488,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: LX-1332D
Measurement range (lx): 200/2000/20000/200000
Measurement accuracy: +/- (5%rdg + 4dgt/200, 2000Lx) or +/- (4%rdg + 5dgt/20000, 200000Lx)
Sampling: 2.5 times/second
Power supply: 006P (9V) battery x 1 piece (optional)
Size: 148 x 36 x 71mm
Weight: Approx 200g