Kính lúp bỏ túi-Kính lúp đội đầu

  • Mã sản phẩm: 2-2770-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 7,865,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: Mono4 x 12T
Magnification (for near distance): 4 x (5 x)
Objective lens diameter (φmm): 12
Material: Lens/Optical glass with anti-reflection coating Frame/Fiber-reinforced synthetic resin, Eye cup/Rubber
Focal length: Approx 0.45m
Field of view (in a 1000m distance): 180m
Eye relief: 15mm
Size: φ30 x 70mm
Weight: 45g
Accessories: Strap, soft case