Kính hiển vi sinh học

  • Mã sản phẩm: 3-6689-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 19,443,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model Number: LRM 18 B
overall magnification: 40 to 1000 x
Specifications: binocular
Eye lens: 10 times (Number of fields 18)
Objective lens: 4 × / N.A. 0.1, 10 x / N.A. 0.25, S 40 x 0.65 x 100 x / N.A. 1.25 (oil)
Mirror type: Slant angle 45 °
Eye width adjustment range: 54 to 76 mm
Lighting power supply: 100 to 240 V 50 / 60Hz
Capacitor: Abbe (N.A 1.25)
Lighting: LED lighting
Size: Body / 235 x 151 x 362 mm, Stage / 143 x 120 mm
Weight: about 5 kg