Kính bảo vệ có nút tai

  • Mã sản phẩm: 3-8988-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 634,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Frame: Black
Lens color: Clear
Material: Lens/Polycarbonate, Frame/Nylon/Rubber (slipping stopper), ear plug/silicone, ear plug string/nylon
UV cut rate: 99%
Compatibility: ANSI standards/Z 87.1, CE standards/CSA Z 94.3
Weight: about 35g
Classic