Kiềm cắt dây

  • Mã sản phẩm: 3-9752-06
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 708,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

cutting ability (mm): soft iron wire/φ0.5, soft copper wire/φ1.0, Plastic/φ1.0
Total length x Width x thickness x blade length (mm): 122 x 50 x 6 x 6
Weight (g): 70
Main body material : Maltroy I (CR-V 70 C)
Grip material: elastomer
With spring