Kiềm cắt dây

  • Mã sản phẩm: 3-9752-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 601,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

cutting ability (mm): Soft iron wire/φ1.2, soft copper wire/φ1.4
Total length x Width x thickness x blade length (mm): 105 x 50 x 6 x 12.1
Weight (g): 75
Main body material : Maltroy I (CR-V 70 C)
Grip material: elastomer
With spring