Kiềm cắt dây

  • Mã sản phẩm: 3-9752-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 682,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

cutting ability (mm): Soft iron wire/φ0.2 to 0.9, Soft copper wire/φ0.2 to 1.6
Total length x Width x thickness x blade length (mm): 113 x 50 x 9.2 x 19.6
Weight (g): 78
Main body material : Maltroy I (CR-V 70 C)
Grip material: elastomer
With spring