Kiềm cắt dây

  • Mã sản phẩm: 3-9752-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 682,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

cutting ability (mm): Soft iron wire/φ1.0, soft copper wire/φ1.2
Total length x Width x thickness x blade length (mm): 109 x 50 x 6 x 12.5
Weight (g): 70
Main body material : Maltroy I (CR-V 70 C)
Grip material: elastomer
With spring