Khúc xạ kế

  • Mã sản phẩm: 3-8473-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 192,245,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Main unit
Measurement item: Refractive index, BRIX, various concentrations
Measurement range: Refractive index (nD)/1.32 to 1.7, BRIX/0.0 to 100.0%
Measurement accuracy: Refractive index (nD)/±0.0001, BRIX/±0.1%
Repeating accuracy: Refractive index (nD)/±0.0001, BRIX/±0.1%
Resolution: Refractive index (nD)/0.0001, BRIX/0.1%
Temperature indication Resolution: 0.1 ℃
Minimum amount of sample required: 0.2 mL
Power supply : AC100 to 240 V 50/60Hz (Using the AC Adapter)
Measurement temperature range: 5 to: 75 ℃
Size: 192 x 281 x 166mm
Weight: 5kg