Khóa thông minh

  • Mã sản phẩm: 3-8379-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,338,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Zinc alloy, shackle, carbon steel
Power supply : Button battery A 76/LR 44 1.5 V x 2 pieces (test attachment)
Standard : No TSA lock
dust control waterproofing : IP 44 (splash waterproof)
Accessories: Emergency external power supply USB cable x 1 piece, smart tag (strap) x 2 pieces, tag sticker x 1 piece