Khóa thông minh

  • Mã sản phẩm: 3-8380-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,529,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Color: Yellow
Material: Body/Polycarbonate ABS Plastic/Zinc alloy, Tablets/Zinc alloy
Standard : TSA Locked
Power supply : A 76/LR 44 button battery x 2 pieces (test attachment)
dust control waterproofing: IP 43
Accessories: Spiral wire x 1 piece, NFC smart tag x 1 piece, NFC tag sticker x 1 piece