Khay hóa chất

  • Mã sản phẩm: 3-180-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 22,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: PP (Polypropylene)
Size: 169 x 78 x 4.6mm
Model number: Horizontal Partition plate
Quantity: 1 sheets