Khay đựng mẫu Micro Well Plate R Bottom

  • Thương hiệu: STEM
  • Mã sản phẩm: 1-6776-01
  • Quy cách (Đóng gói): 50 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 1,529,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Number of wells: 8 x 12
Capacity per 1 well: 300μL
Material: PS (polystyrene)
Packaging: 5 sheets packaging
Round-bottom, not sterilized
Size (mm): 85.5 x 127.3 x 14.0
Quantity: 1 box (50 sheets)
96 well plate

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/1-6776-01/