Khay dẫn điện

  • Mã sản phẩm: 9-5617-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 153,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

material: Conductive PP (polypropylene)
Partition: 3 x 2 columns
Model number: 781644
external dimension (mm): 207 x 145 x 12
Available inner size (mm): (66 x 69 x 10) × 4 pieces (65 x 69 x 10) × 2 pieces
* partition plate cannot be removed.