Khay dẫn điện

  • Mã sản phẩm: 9-5617-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 175,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

material: Conductive PP (polypropylene)
Partition: 3 x 4 columns
Model number: 781231
external dimension (mm): 231 x 150 x 21
Available inner size (mm): (54 x 44 x 15) × 12 pieces
* partition plate cannot be removed.