khẩu trang

  • Mã sản phẩm: 8-1055-12
  • Quy cách (Đóng gói): 20 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 1,005,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: KD6001
Overhead type
Particle collection efficiency: 83% or higher
Intake, exhaust resistance value: 30Pa or less
Usage limit time: 12 hours
National examination passed: No. TM267
Quantity: 1 box (20 pieces)
Classification: DS1