Kệ thép

  • Mã sản phẩm: 8-5922-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 1,070,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material : Steel wire (chrome plating, clear coating, and rust prevention processing)
Accessories: Tapered x 4 pieces
Size (mm): 450 x 1200
Model number: 12045