Hộp cấp đông

  • Mã sản phẩm: 2-3962-12
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 1,136,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Partition for 6 x 6
Size (mm): Number of tube setting: 15mL x 36 pieces
Quantity: 10 pieces
Model number: HS2860T