Giấy lau Kimwipes S-200

  • Mã sản phẩm: 3-6137-01
  • Quy cách (Đóng gói): 200 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 142,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: S-200, γ ray sterilized
Sheet size (mm): 120 x 215
Quantity: 1 box (200 sheets)
Material: Pulp 100%
Package: Individual packaging
10kGy gamma ray sterilized
*There is a smell and discoloring from body according to gamma ray.