Dụng cụ thử mẫu Pack Test(R) Anthocyanin ZAK-ANC

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 6-8675-57
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 306,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: ZAK-ANC

Measurement item: pH-Anthocyanin

Number of measurements: 10

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: Colorimetric method using pH indicator color development

Measurement scale: pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Measurement time: 1 minute

Contents: 10 tubes (2 laminated bags containing 5 tubes), 1 standard color, 1 copy of usage instructions

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/6-8675-57/