Dụng cụ thử mẫu Pack Test(R) Hydrogen Peroxide WAK-H2O2

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 6-8675-28
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: WAK-H2O2

Measurement item: Hydrogen peroxide

Number of measurements: 50

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: 4-aminoantipyrine colorimetric method using an enzyme

Measurement scale: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L

Measurement time: 1 minute

Contents: 50 tubes (10 laminated bags containing 5 tubes), 1 standard color (case included), 1 copy of usage instructions

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/6-8675-28/