Giấy chỉ thị tiệt trùng

  • Mã sản phẩm: 4-205-01
  • Quy cách (Đóng gói): 250 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Quantity: 250 pieces
Model number: S-121-20
Condition: 121 ° C 20 minutes
Size (mm): 20 x 150
Irreversibility
Purpose: Autocclave Sterilization Processing process control
* Please insert it between Sterilization objects
* We have a sample.