Giá để đồ

  • Mã sản phẩm: 2-707-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 5,134,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Steel plate (melamine bake coating)
Accessories: Binding band for fall prevention (2 pieces)
Size (mm): 458 x 280 x 864
Number of attachable boxes: (TB-1) : 4, (TB-3) : 3, (TB-5/TB-10) : 2
*Box doesn’t come with the product.
Model number: HB-4-4 type