Ống thử khí GASTEC 91L

  • Thương hiệu: GASTEC
  • Mã sản phẩm: 9-802-09
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 437,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 91L formaldehyde
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3 (Refrigeration required)

Measurement gas name: Diisobutyl ketone
▼Measurement range: 0.58 – 29ppm
▼Standard suction times (n): 4
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Cyclohexanone
▼Measurement range: 10 – 470ppm
▼Standard suction times (n): 10
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Propionaldehyde
▼Measurement range: 0.76 – 38ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

Measurement gas name: Benzaldehyde
▼Measurement range: 4 – 92ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Formaldehyde
▼Measurement range: 0.1 – 40.0ppm
▼Standard suction times (n): 5
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Metaldehyde
▼Measurement range: 0.065 – 3.25ppm
▼Standard suction times (n): 3
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Conversion factor used

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/9-802-09/