Găng tay nhựa

  • Mã sản phẩm: 7-052-45
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pairs
  • Giá nhà sản xuất: 655,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Quantity: 1 bag (10 Twins)
material: 100% nylon (Half Tricot Edition) (Toray Nylon)
Size: S
Model number: 5400
Quantity entered: 10 twins / bag × 100 bag
* Price per bag.