Film chống tĩnh điện

  • Mã sản phẩm: 9-5005-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 12,387,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Flexible PVC
Surface solid resistance value: 10^11Ω
Model number: Dark gray
Width x length x thickness: 1m x 10m x 0.2mm
*Avoid direct sunlight.
*Keep thermal fractures in mind when you select a place where you use the product, and a glass.