Thước lá ESCO EA725RD-3

  • Thương hiệu: ESCO
  • Mã sản phẩm: 78-0511-93
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 284,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size: 0.04 ・ 0.05 ・ 0.06 ・ 0.07 ・ 0.08 ・ 0.09 ・ 0.10 ・ 0.15 ・ 0.20 ・ 0.25 ・ 0.30 ・ 0.35 ・ 0.40 ・ 0.45 ・ 0.50 ・ 0.55 ・ 0.60 ・ 0.65 ・ 0.70 ・ 0.75 ・ 0.80 ・ 0.85 ・ 0.90 ・ 0.95 ・ 1.00mm
Leaf length: 75mm
Width: 12.7mm
made of steel
25-disc set
With lock screw

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/78-0511-93/