Dụng cụ hút chân không

  • Mã sản phẩm: 9-5620-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 set
  • Giá nhà sản xuất: 345,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Main body, conductive ABS, pad grip, silicone rubber
Adsorption ability: Pat diameter of 3.5 mm, 4 g, φ 6.5 mm, 50 g, φ 9.5 mm, 130 g
Pat heat resistant temperature: 220 ° C
Weight: 12 g
Model number: P-831
Size (mm): 13.5 x 108
Accessories: Suction pad (φ 3.5 mm φ 6.5 mm φ 9.5 mm × each 1 piece)
Nozzle (direct and music) × 1 piece (Can be stored in the body)