Đồng hồ kỹ thuật số

  • Mã sản phẩm: 3-9769-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: DC AC ammeter
Display: 3 3/4 LCD Text Height 13mm

*DC: 300 μA/3 mA/30 mA/300 mA
*AC: 300 μA/3 mA/30 mA/300 mA
Power supply: 3V DC
Size: Board Size: 80 x 53 mm approx. 45 g