Đồng hồ đếm giờ

  • Mã sản phẩm: 4-221-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,558,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Measurement input specification: AC voltage
power supply specification: 12 to 24 VDC
Size: 96 x 108 x 48mm
measurement range: 0 to 500 V
Number of measurement ranges (Available from within measurement range): 8 ranges/DC voltage, DC current, AC voltage, 7 ranges/AC current