Đồng hồ vạn năng CUSTOM DM-01

  • Thương hiệu: CUSTOM
  • Mã sản phẩm: 61-0003-77
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 836,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

<AC voltage>
Range: 200V, 600V
Resolution: 0.1V, 1V
Accuracy: ± (1.2% rdt + 10dgt)
<DC voltage>
Range: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V
Accuracy: ± (0.5% rdt + 2dgt) / 200mV-200V, ± (0.8% rdt + 2dgt) / 600V
<DC current>
Range: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Resolution: 0.1μA, 0.001mA, 0.01mA, 0.1mA, 0.01A
Accuracy: ± (1.0% rdt + 2dgt) / 200μA, ± (1.5% rdt + 2dgt) / 2-200mA, ± (3.0% rdt + 5dgt) / 10A
<Resistance>
Range: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 20MΩ
Resolution: 0.1Ω, 0.001kΩ, 0.01kΩ, 0.1kΩ, 0.01MΩ
Accuracy: ± (0.8% rdt + 4dgt) / 200Ω, ± (0.8% rdt + 2dgt) / 2k-200kΩ, ± (3.0% rdt + 3dgt) / 20MΩ
Principle of operation: Double integral method
Display: 3.5 digit LCD display, up to 1999 count
Range switching: Manual range
Polarity display: Automatic switching, only “-” is displayed
Sampling: 3 times / sec
Operating temperature and humidity: 0 to + 40 ° C, 75% RH or less (however, no condensation)
Storage temperature / humidity -20 to + 60 ° C, 80% RH or less (however, no condensation)
Power supply: 9V square battery (006P, 6F66, 6LF66, etc.) x 1
Dimensions / Weight: W76 x H150 x D38mm, approx. 215g
Accessories: Test lead x 1 set

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/61-0003-77/