Đĩa wafer

  • Mã sản phẩm: 9-3051-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: H93-80-101-1116
Wafer type: 200mm
Size (mm): 226 x 213 x 20.3
Material: Transparent PC (polycarbonate)