Đĩa wafer

  • Mã sản phẩm: 9-3059-03
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 426,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: H22-102-0815
Quantity: 10 pcs
Material: LDPE (low density polyethylene)