Đĩa wafer

  • Mã sản phẩm: 9-3058-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 42,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: H22-152JV-0615
Product name: Spring
Material: Natural PP (polypropylene)