Đĩa thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 7-256-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 328,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Allowable temperature limit: 260℃
Diameter (φmm): 90
PTFE (fluororesin)