Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 168,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 180
Liquid volume ounces: 6
Size (mm): 70 x 50
PYREX (R)