Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-06
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 229,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 1200
Liquid volume ounces: 40
Size (mm): 150 x 75
PYREX (R)