Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 205,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 740
Liquid volume ounces: 25
Size (mm): 125 x 65
PYREX (R)