Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 170,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 180
Liquid volume ounces: 6
Size (mm): 80 x 40
PYREX (R)